Våra tjänster

Personlig assistans

Du med funktionsnedsättning och som behöver stöd för att kunna klara din vardag har rätt till personlig assistans. Målet för oss är att kunna ge dig ett självständigt liv. Våra personliga assistenter möter kunden utefter dennes förutsättningar. För oss är det otroligt viktigt att kunna vara öppen och anpassa arbetet på det sättet kunden vill. Som en personlig assistent är man den hjälpande handen i vardagen och därför försöker vi alltid vara så flexibla som möjligt. Rätten om personlig assistans bestäms av LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Det är sedan din kommun som gör en neutral bedömning om du uppfyller de kriterier som krävs för att du ska ha rätt till stödet.

Ledsagarservice

Insatsen ledsagarservice syftar till att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra och delta i samhällets gemenskap. Ledsagarservice är en insats knuten till aktiviter utanför hemmet. Insaten ska ge möjlighet att delta i fritidsaktiviteter, i kulterlivet, besöka besöka vänner eller bara promenera. Insatsen ska även även tillgodose behov av ledsagning vid exmpelvis sjukhusbösk.

Avlösarsverive

Avlösareservice ges både som en regelbunden insats och vid oförutsedda situationer. Det är ofta av stor vikt att avlösareservice kan ges med kort varsel. Avlösning ska kunna ges av utföraren årets alla dagar under alla tider på dygnet. Insatsen beviljas huvedsakligen till barn men även till vuxna eller äldre. Bedömningar görs utifrån indivduella behov och syftar till att ge anhöriga och närstående avlasting. En vanlig omfatting är en halv dag. Insatsen ska utformas utifrån den enskildes behov och önskemål. Önskemål vad gäller val av avlösare ska i möjligaste mån tillgodosesDu kan även följa oss på facebook!

Kontakta oss

Vimmerbyplan 11 kv
163 47 Spånga
073- 493 61 26